web analytics

Всичко е наше

Барак Обама умрял. След 10 години, той се отегчил и помолил Господ да му позволи да посети Земята, за да види какво е положението в страната му. Господ се съгласил и го освободил. 
Обама отишъл в един бар в Ню Йорк, поръчал си една бира и попитал бармана какви са проблемите на страната. Барманът, с изненада, казал: 
– Какви проблеми може да имаме? Ние сме велика империя и всичко около нас е наше. 
– Как така наше? А Ирак, а Афганистан? 
– И те са наши! 
– А Европа, Африка, Близкия изток? 
Барманът извадил изпод тезгяха един глобус и гордо го завъртял: 
– Казвам ти – ние сме една велика империя! Целият свят ни принадлежи! 
Обама, радостен, горд и доволен, изпил бирата си и казал: 
– Е, благодаря ти, приятелю! Колко ти дължа? 
Барманът: 
– Една рубла и двадесет цента…