web analytics

ВиК техниците

Двама ВиК техници, стар, опитен – Попай, и млад – стажант Ганев, стигат до мястото на повредата – канализационно-отходна шахта, вътре лайна догоре. Попай без колебание се съблича и се гмурка вътре. След малко изплува: – Ключ 16! Ганев подава. Онзи пак се гмурка, изплува: – Ключ 20! Ганев пак подава… – Трети ключ! Минава време, Попай се помотал там, изплува – фекалиите се оттичат. Аварията е ликвидирана. Излиза от шахтата, поизчиства се и с гордост произнася: – Учи се, Ганееев, иначе цял живот гаечни ключове ще подаваш!