web analytics

Емигранта бай Пешо

Бай Пешо, български емигрант, който пристигнал в Америка някъде в средата на миналия век, мечтаел сина му да се ожени за българка. 
Синът на бай Пешо също имал мечта. Синът му да се ожени за бяла жена. 
Внукът на бай Пешо мечтаел само за едно. Синът му да се ожени за жена.